velkommen i aarhus lm;

LM og LMU i Aarhus er et mødested for mennesker i alle aldre. Folk kommer her for at høre om Gud og være sammen om Bibelens budskab.

Vi lytter til en bibelfunderet forkyndelse, hvor vi møder Gud som en livsnær og omsorgsfuld Gud. Så omsorgsfuld at han lod sin søn, Jesus, dø for din og min skyld. Og fordi han døde for os, kan vi en dag mødes med Gud på den nye jord.

At være kristen er altså ikke bare en livsholdning eller en interesse, men det handler om, at Gud elsker os og ønsker at frelse os. Det er ham, vi kan læne os op ad i hverdagen.

Når vi mødes, synger vi sammen, læser i bibelen, lytter til en prædiken og beder sammen. Ved LM-møder er der også indslag for børnene. Efter mødet er der mulighed for at hyggesludre over kaffen.

LM er for hele familien. Vi mødes hver anden tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00. De øvrige tirsdage er der bibelkreds rundt omkring i hjemmene.

Se mere om vores arrangementer til højre.

LM og LMU er en del af Luthersk Mission (LM), der har Bibelen og Folkekirkens bekendelsesskrifter som grundlag.

Program

Aktiviteter

informartion

PrædikenerAdresseliste

Kontakt

mødested;

Arrangementerne i Aarhus LM foregår som regel i vores foreningshus. Adressen er:

LM-Huset
Oktobervej 61A
8210 Aarhus V

bestyrelse;

Bestyrelsen Aarhus LM består af:

Christian Holm
Formand

Kim Pahus
Næstformand og programansvarlig

Bodil Dufri Holmgaard
Mødelederansvarlig og kontakt til børneteam og madlavning

Joan Mumm
Bibelstudiegruppeansvarlig

Joachim Aagaard Nielsen
Referent, kaffeliste og Webansvarlig